MONTAŻ ŁĄCZNIKÓW LAX

1. Ilość łączników na punkt podparcia oraz sposób rozstawu określa producent płyty warstwowej we współpracy z projektantem lub projektant uwzględniając parametry techniczne płyty i środowisko pracy;
.
2. Min. ilość na punkt podparcia płyty: 2 szt., chyba że projektant inaczej ustali;
.
3. LAX może być montowany na krawędzi płyty warstwowej ( okładzina blachy o grubości min.0,5mm), obwód czapki LAX nie może wychodzić poza płytę;
.