kategorie
korozyjności
redukcja war.
ochronnej

(µm)
przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego
(tylko informacyjnie)
C1
bardzo mała
< 0,1
Wewnątrz: ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. sklepy, biura
C2
mała
> 0,1 do 0,7
Wewnątrz: budynki nie ogrzewane w których występuje kondensacja np. hale sportowe, magazyny
Zewnątrz: atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone
C3
średnia
> 0,7 do 2,1
Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza np. pralnie, browary, mleczarnie
Zewnątrz: atmosfery miejskie i przemysłowe
C4
duża
> 2,1 do 4,2
Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie stocznie remontowe
Zewnątrz: obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu
C5
bardzo duża
(przemysłowa)
> 4,2 do 8,4
Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M
bardzo duża
(morska)
> 4,2 do 8,4
Wewnątrz: budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu
Wszystkie wyniki i zalecenia zostały podane na podstawie testów laboratoryjnych. Warunki zewnętrzne panujące na placu budowy powinny być wzięte pod szczególną uwagę przy doborze łącznika. Ponieważ środowisko pracy łącznika może się zmieniać, SWAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zamieszczonych w katalogu informacji. SWAL nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przeprowadzony montaż łącznika powstały w wyniku błędu druku parametrów, zaleceń lub nieprawidłowego montażu. SWAL zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz parametrów technicznych łączników.