Zasadę wyznaczania stref na dachu płaskim określa norma PN-EN 1991-1-4:2008 "Eurokod 1.

Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4: oddziaływanie ogólne. Oddziaływanie wiatru".

Poniższy rysunek przedstawia sposoby wyznaczania:
- strefy narożnej (oznaczonej literą F),
- strefy brzegowej, zewnętrznej (oznaczonej literą G),
- strefy brzegowej, wewnętrznej (oznaczonej literą H),
- strefy wewnętrznej (oznaczonej literą I).

rysunek1.jpg
Mniejszy wymiar z dwóch
e = b lub 2h
wiatr
wymiar poprzeczny do kierunku wiatru

Zasady określania stref na dachu płaskim według PN-EN 1991-1-4:2008

Schemat mocowania wkrętów zakłada poniższa zasada:
- strefa narożna - 9 szt. / 1m2,
- strefa brzegowa zewn. - 6 szt. / 1m2,
- strefa brzegowa wewn. - 3 - 6 szt. / 1m2,
- strefa wewnętrzna - 3 szt. / 1m2.

rysunek2.jpg

Podział dachu na strefy.
Oznaczenia: A - strefa narożna, B - strefa brzegowa zewnętrzna,
C - strefa brzegowa wewnętrzna, D - strefa wewnętrzna