Grubość profilu Typ punktu Wiertło Średnia siła niszcząca
[kN]
0,46 A 3,2 1,08
0,61 A 4 1,51
0,76 A 4 1,66
0,91 A 4 1,83
1,22 A 4,8 2,3
1,52 A, B 4,8 3
1,91 A, B 5,1 3,7
2,67 B 5,1 7,48
3,18 B 5,6 7,92
3,4 B 5,6 8,06
4,75 B 5,6 12,7
6,35 B 5,6 14,92
9,53 B 5,6 15,08
12,7 B 5,8 15,57
Wszystkie wyniki i zalecenia zostały podane na podstawie testów laboratoryjnych. Warunki zewnętrzne panujące na placu budowy powinny być wzięte pod szczególną uwagę przy doborze łącznika. Ponieważ środowisko pracy łącznika może się zmieniać, SWAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zamieszczonych w katalogu informacji. SWAL nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przeprowadzony montaż łącznika powstały w wyniku błędu druku parametrów, zaleceń lub nieprawidłowego montażu. SWAL zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz parametrów technicznych łączników.